Akreditace

Laboratoř CITYLAB je držitelem Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO 15189:2013.
Dále se pravidelně zúčastňuje kontrolních cyklů externího hodnocení kvality laboratoří SEKK a EHK.

Získaná osvědčení jsou přístupná v sekci ke stažení.