Naše služby

1. ODBĚRY:

Seznam našich odběrových míst včetně provozní doby naleznete v sekci Kontakty/Odběrová místa.

2. SVOZ VZORKŮ:

Dle dohody je svoz biologických vzorků zajištěn svozovou službou Citylab a je prováděn pro smluvní partnery zdarma, denně dle dohodnutého harmonogramu. Svoz je prováděn podle platných bezpečnostních a hygienických předpisů a předpisů pro transport biologických vzorků (ochrana před nárazem, dodržování transportní teploty, atd.) a s ohledem na splnění limitů nutných pro dodržení preanalytických podmínek. Přeprava biologického materiálu pro statimová vyšetření - život ohrožující stavy (vyšetření hemokultur a speciální biochemická vyšetření) je realizována na základě telefonického objednání u dispečera svozové služby. Kontakt naleznete v sekci Kontakty/Svozová služba.

3. VÝSLEDKY:

Výsledky jsou předávány neprodleně po jejich uvolnění v tištěné podobě svozovou službou, případně poštou. Na přání lékaře je navíc možné nastavit zasílání výsledků elektronickou cestou, která lékaři zajistí okamžitý bezplatný přístup k již hotovým výsledkům s možností importu výsledků do ambulantních programů (detailnější informace najdete v sekci Elektronická komunikace). Uvolňování výsledků je nepřetržité v pravidelných intervalech, výsledky jsou k dispozici ihned po jejich lékařské kontrole. Výsledky statimových vyšetření jsou sdělovány telefonicky na číslo uvedené na objednávce laboratorního vyšetření.

4. KONZULTACE:

  • klinická biochemie a bakteriologie - nepřetržitě,
  • k ostatním prováděným vyšetřením zajišťují vedoucí pracovníci laboratoře odborné konzultace v průběhu pracovního dne.

5. ŘEŠENÍ REKLAMACÍ:

Vyskytnou-li se události, které jakýmkoliv způsobem narušují vzájemnou spolupráci se zabezpečujícími lékaři, je nutné informovat pracovníky úseku marketingu a obchodu Citylab spol. s r.o., kteří sjednají nápravu. Kontakty naleznete v sekci Kontakty/Marketing.

6. NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE:

V případě, že budete chtít navázat spolupráci se společností Citylab spol. s r.o., volejte pracovníky úseku marketingu a obchodu. Kontakty opět naleznete v sekci Kontakty/Marketing. S každým lékařem (zdravotnickým zařízením) jsou řešeny jeho požadavky individuálně a jsou realizovány tak, aby spolupráce vedla k jeho všestranné spokojenosti.