Laboratorní příručka Klinických laboratoří Citylab

Dovolujeme si Vám předložit aktuální verzi Laboratorní příručky. Je určena především lékařům, zdravotním sestrám a je jedním z prostředků komunikace laboratoře s klientem.

Laboratorní příručka obsahuje informace nezbytné pro správné provedení odběru biologického vzorku, informace o průběhu vyšetření a informace o vydávání výsledků. Jsou zde dostupné pokyny pro chování pacientů před odběrem.

Doufáme, že tato Laboratorní příručka bude užitečná v naší další vzájemné spolupráci.