Samoplátci

Kdo je samoplátce? Samoplátce je pacient, který nemá zdravotní pojištění nebo pacient, který žádá vyšetření bez indikace lékaře a vyšetření si hradí v hotovosti.

Ceny vyšetření se řídí platným ceníkem, který je k dispozici v našich odběrových místnostech. Vyšetření hradí samoplátce při odběru biologického vzorku. Výsledek bude dodán standardně lékaři nebo po domluvě jinak.

Nehrazené diagnózy

S platností od 1.4.2012 není závodní preventivní péče hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, budou veškeré zdravotní výkony z Objednávky laboratorního vyšetření s diagnózou Z021, Z100 a Z57* podle MKN-10 účtovány v režimu samoplátce.