Seznam vyšetření

Bakteriologické vyšetření dýchacích cest

Bakteriologické vyšetření klinického materiálu

Bakteriologické vyšetření stolice

Bakteriologické vyšetření urogenitálního traktu

Mykobakteriologie

Průkaz DNA/RNA

Biochemie

Gastrointestinální

Vyšetření moči

Hematologie

Hematologie - Imunohematologie

Hematologie - Koagulace

Hematologie - Krevní obraz

Léky

Alergeny

ANA / ENA

Antifosfolipidový s.

Antigeny

Antropozoonózy

Autoimunní hepatopatie

Celiakie, intolerance

Dermatologický blok

Diabetes

Exantémy

FACS

Gastrointestinální

Hepatitidy

Herpesviry

Chlamydie

IBD (nespec. střev. záněty)

Imunoglobuliny

Molekulární biologie - neinfekční

Neurologický blok

Ostatní - infekční serologie

Ostatní - neinfekční serologie

Ostatní proteiny

Parazitologie

Postvakcinační

Průkaz DNA/RNA

Reprodukční blok

Respirace

Revmatologický blok

STD

Vaskulitidy

Vyšetření komplementu