Pokyny pro odběry

Odběr žilní krve

 • Odběr krve se provádí většinou ráno nalačno, pokud lékař nerozhodne jinak.
 • Večer před odběrem vynechejte tučná jídla, pijte dostatek tekutin.
 • Pokud je možné vynechat před odběrem užívané léky, lze tak učinit jedině po dohodě s ošetřujícím lékařem, nejlépe na dobu 3 dnů.
 • Před odběrem není vhodná přílišná fyzická námaha.
 • Ráno před odběrem doporučujeme vypít ¼ litru vody nebo neslazeného čaje.
 • Pokud trpíte alergií na dezinfekční prostředky nebo náplasti, upozorněte, prosím, na tuto skutečnost odebírající personál.
 • Odběr krve se provádí na základě požadavku lékaře, je třeba přinést s sebou vyplněnou objednávku laboratorního vyšetření.
 • Seznam našich odběrových míst včetně provozní doby naleznete v sekci Kontakty/Odběrová místa.

Odběr žilní krve pro stanovení PSA

 • Odběr nejdříve 48 hodin po každém vyšetření per rectum nebo po masáži prostaty a nejdříve 2 týdny po biopsii prostaty.
 • Před odběrem je nutno se vyvarovat fyzické aktivity, která by mohla mít vliv na tkáň prostaty, např. sex, jízda na kole apod.

Sběr moči za 24 hodin

 • Sběr moči je nejlépe začít např. v 6 hod ráno. Na začátku sběrného období se úplně vymočte mimo sběrnou nádobu, tj. do WC. Od této chvíle je třeba po celých 24 hodin sbírat veškerou moč z každého močení do sběrné nádoby. Dbejte na to, aby nedocházelo ke ztrátám moče např. při stolici apod., doporučujeme se vymočit před stolicí rovněž do sběrné nádoby.
 • Pokud jste v ordinaci nebo v laboratoři neobdrželi sběrnou nádobu, je pro sběr moči třeba použít čistou nádobu, nejlépe PET lahev od balené vody.
 • Po celou dobu sběru uchovávejte sběrnou nádobu na chladném místě.
 • Naposledy se vymočte do sběrné láhve přesně za 24 hod, tj. 2. den ráno v 6 h.
 • Jestliže množství moče během sběru přesáhne objem sběrné nádoby, pokračujte ve sběru do další nádoby a po ukončení sběru celé množství ze všech sběrných nádob smíchejte ve větší nádobě. Teprve z tohoto smíchaného objemu moče odlijte vzorek na vyšetření.
 • Po ukončení sběru promíchejte celý objem nasbírané moči ve sběrné nádobě, změřte objem odměrkou s přesností na 10 ml - údaj o množství moči je důležitý pro hodnocení výsledku vyšetření.
 • Zapište změřený objem moče a z celého objemu promíchané moče odlijte vzorek na vyšetření do zkumavky (cca 10 ml).
 • Pokud není možné změřit s dostatečnou přesností objem moči, dodejte do laboratoře celý objem moči.
 • Vzorek, případně sběrnou nádobu zřetelně označte vaším jménem a rodným číslem. Pokud se doba sběru liší od 24 hodin, uveďte i tento údaj.
 • Pokud je lékařem požadováno vyšetření kreatininové clearance, uveďte na rovněž i vaši aktuální hmotnost a výšku.

Odběr vzorku moči

 • K vyšetření se používá vzorek první ranní moči.
 • Během noci před odběrem je doporučeno nepožívat nadměrné množství tekutin.
 • Před odběrem je nutné důkladné omytí genitálií, není možné vyšetření močového sedimentu provádět u žen v období menstruace.
 • Do sběrné nádoby je nutno odebrat pouze střední proud moči.
 • Do ordinace lékaře nebo do laboratoře dodejte plnou 10 ml zkumavku označenou štítkem se jménem a rodným číslem pacienta.
 • Vzorek je nutno dodat do laboratoře nejpozději do dvou hodin od vymočení.

Odběr vzorku moči pro vyšetření Chlamydia trachomatis DNA

 • Moč se odebírá bez předchozího omytí genitálií.
 • Odebíráme první porci moče, minimálně 2 hodiny po předchozím močení (ranní).
 • Odběr do sterilní plastové nádobky v množství 10-50 ml.

Odběr vzorku stolice pro parazitologická vyšetření a pro průkaz antigenů

 • Odběr do sterilní zkumavky či parazitologické nádobky.
 • Podle konzistence množství stolice velikosti vlašského ořechu či 3-5 ml.

Odběr vzorku stolice pro vyšetření okultního krvácení

 • Odběr do speciální odběrové soupravy.
 • Tři dny před odběrem je doporučeno jíst stravu bohatou na vlákniny (ovoce, zelenina, celozrnné pečivo, ořechy).
 • Odběr vzorku na vyšetření neprovádějte při menstruaci, průjmovém onemocnění a při současném užívání antikoagulancií (Warfarin) nebo protizánětlivých léků (Aspirin apod.).
 • Podrobný návod na provedení odběru obdržíte spolu s odběrovou nádobkou u lékaře, případně si můžete návod stáhnout zde.

Bakteriologie - Pokyny pro odběry pro pacienty

Výtěr z krku

Odběr nejlépe ráno nalačno, před ústní hygienou. Pacient by alespoň 2 hodiny před odběrem neměl jíst, pít, kouřit nebo si vyplachovat ústa.

Sputum

Odběr ráno nalačno, po provedení ústní hygieny nebo po vypláchnutí ústní dutiny vodou. Pacient vykašle sputum do sterilního kontejneru.

Moč

Odebírá se střední proud nejlépe ranní moče, u infekce prostaty pak poslední porce moče, do sterilního kontejneru. Před odběrem se pacient omyje a následně dobře otře v okolí ústí močové trubice. Pro vyšetření postačí 5 ml moče.

Výtěr z uretry

Odběr nejlépe ráno, pokud pacient ještě nemočil, nebo 3-6 hodin po posledním močení.

Sběr moči na vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera

 • Sběr moči začíná vymočením do WC na začátku sběrného období, močový měchýř je třeba úplně vyprázdnit.
 • Od té doby sbírejte moč do sběrné nádoby přesně po dobu 3 hodin. Při každém močení posbírejte do sběrné nádoby celý vymočený objem.
 • Naposledy se vymočíte do sběrné nádoby po uplynutí sběrného období. Dobu sběru s přesností na 5 minut si poznamenejte.
 • Maximální možná odchylka celkové doby sběru od je 0,5 hod, tj. od 2,5 do 3,5 hod.
 • Objem moče za sběrné období 3 hod nesmí být menší než 100 ml. Pro dostatečné množství moče je vhodné přiměřeně, ne však nadměrně, pít.
 • Do ordinace lékaře nebo laboratoře doneste nádobu s celým objemem nasbírané moči spolu s údajem o době sběru.

Sběr moči na vyšetření albuminurie

 • Sběr moči pro vyšetření albuminurie se provádí v období tělesného klidu, tj. nejlépe přes noc. Nejvhodnější interval je od 22 hod. do 6 hod. ráno, doba sběru je přesně 8 hodin.
 • Sběr moči začíná vymočením do WC na začátku sběrného období, močový měchýř je třeba úplně vyprázdnit.
 • Od té doby sbírejte moč do sběrné nádoby přesně po dobu 8 hodin. Při každém močení posbírejte do sběrné nádoby celý vymočený objem.
 • Po celou dobu sběru uchovávejte sběrnou nádobu na chladném místě.
 • Naposledy se vymočíte do sběrné nádoby po uplynutí sběrného období. Dobu sběru s přesností na 5 minut si poznamenejte.
 • Do ordinace lékaře nebo laboratoře doneste nádobu s celým objemem nasbírané moči spolu s údajem o době sběru.

Poznámka:
Vyšetření albuminurie je v současné době doporučováno rovněž z prvního ranního vzorku moči, v tom případě je odběr vzorku shodný se standardním odběrem.