O společnosti

CITYLAB spol. s. r.o. je českým nestátním laboratorním zdravotnickým zařízením založeným v roce 2008 podle obchodního zákoníku a zákonu o nestátních zdravotnických zařízeních.

Společnost sídlí v Praze 5 a je zaměřena na poskytování širokého spektra zdravotnických služeb. Jedná se jednak o činnost léčebně preventivní, která zahrnuje lékařské ambulantní služby, odběry vzorků a svoz vzorků do Klinických laboratoří Citylab, činnost marketingovou a obchodní, jednak o činnost laboratorní. Laboratorní činnost je vyčleněna pod Klinické laboratoře Citylab, které jsou řízeny vlastním vedením.

Klinické laboratoře Citylab sídlí v Praze 1, 5 a 6 a jsou zaměřeny na poskytování širokého spektra laboratorních služeb. Klinické laboratoře provádějí běžná i méně frekventovaná a specializovaná vyšetření v těchto oborech: klinická biochemie, hematologie, lékařská mikrobiologie a klinická imunologie a alergologie. Zajišťují vybraná vyšetření i v dalších laboratorních oborech.

Klinické laboratoře Citylab jsou koncipovány tak, aby splňovaly po stránce technické a materiální veškerá kriteria stanovená pro tento druh zdravotní péče a aby mohly nabízet své služby nejen samostatně působícím lékařům (poliklinikám), ale také zdravotnickým zařízením lůžkového charakteru. Disponují nejmodernějším, vysoce výkonným přístrojovým vybavením dodaným renomovanými světovými výrobci, čímž je mj. zaručena jak spolehlivost laboratorních výsledků, tak potřebná rychlost jejich vydávání. Hlavní ambicí Klinických laboratoří Citylab je zvýšení dostupnosti laboratorních vyšetření lékařům v Praze a okolí, urychlení prováděných vyšetření k jejich včasnějšímu využití v lékařské diagnostice a zajištění odborných konzultací k výsledkům vyšetření. Technický rozvoj Klinických laboratoří Citylab se bude ubírat cestou co nejvyššího stupně automatizace laboratorního procesu a zavedení časově nepřetržitého provozu. Po personální stránce je činnost Klinických laboratoří Citylab zajištěna zkušenými pracovníky, kteří v minulosti působili ve vedoucích pozicích významných laboratorních pracovišť.

Pro odběry a svoz vzorků Klinické laboratoře využívají služeb samostatné organizační jednotky „Léčebně preventivní činnost“ společnosti CITYLAB spol. s.r.o. Stejně tak využívají služeb Úseku marketingu a obchodu CITYLAB spol. s. r.o. pro jednání se zákazníky a propagaci svých služeb.

Spádovou oblastí CITYLAB spol. s. r.o. pro odběry a svoz biologického materiálu je nejen Praha a její bezprostřední okolí, ale také mimopražské regiony. Odběry společnost provádí ve vlastních odběrových místnostech na Praze 5 a 6. Od roku 2012 CITYLAB spol. s. r.o. provozuje ambulanci praktického lékaře a hematologickou ambulanci na Praze 6.